Logo EPASS
Helpdesk: +31 (0)88 38 88 388 | [javascript protected email address]

Learning analytics

In EPASS vindt aggregatie van onderwijsdata plaats op verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld het tellen van aantal beoordelingen, het controleren op kwantitatieve normen, het in kaart brengen van de voortgang op basis van scores in de verschillende competentiedomeinen, maar ook middels overzichten van narratieve feedback die op verschillende niveaus gefilterd kunnen worden. Deze zogenaamde learning analytics dragen bij aan het efficiënt gebruiken van een elektronisch portfoliosysteem. Binnen het Europees gehonoreerde WATCHME project wordt learning analytics toegevoegd aan EPASS. Dit project heeft als doelstelling het verbeteren van feedback en professionele ontwikkeling met behulp van learning analytics in een elektronisch portfolio; in dit geval EPASS. EPASS wordt uitgebreid met (a) student modellen die de competentieontwikkeling van de professional in kaart brengen, (b) een just-in-time feedback module, en met (c) visuele toevoegingen die de professional, beoordelaars en het instituut informeren, zowel just-in-time als op een analytisch niveau.