Logo EPASS
Helpdesk: +31 (0)88 38 88 388 | [javascript protected email address]

Feedback voor het leren

Feedbackinstrumenten worden gebruikt om specifieke informatie over het functioneren en de ontwikkeling van de professional te verzamelen, binnen het gekozen of gewenste competentiekader. Het is mogelijk om formatieve beoordelingsinstrumenten te creëren op basis van onder andere Korte Klinische Beoordelingen (KPB), Entrustable Professional Activities (EPA’s), reflectieformulieren, presentatie beoordelingsformulieren en beoordelingen door peers.

Competenties

De voortgang van de professional op de diverse competentiegebieden kan met behulp van verschillende overzichten nauwlettend gevolgd worden, onder andere met een spinnenweb-, lijn- en staafdiagram. De scores zijn afkomstig uit de verschillende assessment tools. Tijdsperiodes en (deel)competenties kunnen gedetailleerd bekeken worden. De resultaten van de individuele professional kunnen tegen de resultaten van het cohort worden uitgezet.

Entrustable Professional Activities

Entrustable Professional Activities (EPA’s) zijn ontwikkeld om een link te leggen tussen competenties en de praktijk. Een EPA is een taak of verantwoordelijkheid die aan een professional kan worden toevertrouwd wanneer deze voldoende specifiek competent is om dit zelfstandig uit te voeren. Voor meer informatie, zie Academisch Onderzoek.

Narratieve feedback

Naast beoordelingen en scores, is het voor het leerproces van groot belang dat beoordelaars en feedbackgevers in woorden uitleggen wat er de volgende keer op welke manier verbeterd kan worden. EPASS biedt veel ruimte om deze narratieve feedback toe te voegen aan het portfolio van de professional. Bovendien wordt alle feedback op een overzichtelijke pagina verzameld en getoond, waarbij kan worden gefilterd op type feedback en competentiedomein.

Persoonlijk Ontwikkel Plan

De ontwikkel- en leerplannen van een professional kunnen worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkel plan (POP). Bewijsmaterialen kunnen hierop door de professional worden vastgelegd door formatieve en summatieve assessment tools te verzamelen in het portfolio.

Reflectie

EPASS biedt vele mogelijkheden voor reflectiedoeleinden en voor het inzichtelijk maken van de ontwikkeling en progressie van de professional. Voorbeelden van reflectie-instrumenten zijn: zelfreflectieformulieren, sterkte-zwakte-analyses, critical incident reports.