Logo EPASS
Helpdesk: +31 (0)88 38 88 388 | [javascript protected email address]

Beoordeling van het leren

De professional verzamelt in zijn portfolio bewijs en informatie over zijn functioneren en competentieontwikkeling. Na voldoende bewijs en informatie hierover te hebben verzameld, kunnen high stakes beoordelingen worden afgegeven. Voorbeelden zijn toetsresultaten, eindbeoordelingen en bekwaamheden voor verrichtingen, taken, EPA’s etc. Bekwaamheden kunnen op verschillende (supervisie)niveau’s worden afgegeven.