Logo EPASS
Helpdesk: +31 (0)88 38 88 388 | [javascript protected email address]

Achtergrond: MCTQ

De MCTQ meet opleiderskwaliteiten van individuele opleiders gebaseerd op de principes van het cognitive apprenticeship model. Er worden hierin vijf elementen onderscheiden, te weten: het zorgen voor een veilig leerklimaat, modelling, coaching, articulatie van en reflectie op kennis en kunde, en formulering van leerdoelen (exploratie). De MCTQ vragenlijst is een generieke lijst en kan worden toegepast binnen alle specialismen.

Uit onderzoek is gebleken dat de rol van de opleider binnen de medische vervolgopleiding essentieel is. Zodoende is het borgen en verbeteren van de kwaliteit van de supervisie van groot belang. De MCTQ is een evidence-based instrument dat gericht is op het verzamelen van concrete feedback voor individuele opleiders. Het instrument is uitgebreid gevalideerd zowel in Nederland als daarbuiten (o.a. UK, België, Zweden, Duitsland, Frankrijk, Brazilië, Argentinië en Japan).

Evaluatie vindt plaats op basis van schriftelijke vragenlijsten. Er is een vragenlijst voor a(n)ios en een (zelfevaluatie) vragenlijst voor opleiders. De MCTQ is gebaseerd op de theorie over effectieve begeleiding op de werkplek (cognitive apprenticeship) en opgesteld in samenwerking met verschillende stakeholders binnen het domein, te weten: artsen, studenten en onderwijskundigen. Bovendien is de MCTQ uitgebreid gevalideerd en betrouwbaar bevonden. De MCTQ bestaat uit een 17-tal gesloten vragen en een 2-tal open vragen.

Opleiders beoordelen zichzelf en worden geëvalueerd door a(n)ios. Opleiders vullen één lijst in (de zelfevaluatie), a(n)ios kunnen meerdere vragenlijsten (voor meerdere opleiders) invullen. Het invullen kost enkele minuten per vragenlijst.

Deelname aan de MCTQ is anoniem voor a(n)ios. In de feedbackrapporten naar opleiders wordt alleen het aantal a(n)ios weergegeven, maar niet het jaar van opleiding of het geslacht. Deze gegevens zijn slechts beschikbaar ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, indien toegestaan door de opleider. Voor opleiders is MCTQ primair ook anoniem (tenzij anders afgesproken binnen de maatschap/vakgroep).

Alle opleiders ontvangen na afloop van de vooraf afgesproken meetperiode een individueel feedbackrapport met daarin de resultaten van alle evaluaties.

Referenties: